ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelési tájékoztató

2. Az adatkezelő adatai

2.1 Az adatkezelő cégadatai

2.2 Az adatkezelő elérhetőségei

2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

3. Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1 Kapcsolatfelvételi űrlap

3.2 Blog hozzászólások

3.3 Hírlevél/eDM

3.4 Facebook

3.5 Számlázás

3.6 Szolgáltatással kapcsolatos adatok

3.7 Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

3.8 Böngésző süti – Cookie-k

3.8.1 A sütik feladata

3.8.2 Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analítics, mint harmadik fél sütijét is

3.8.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

3.9 A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

4.2 Az adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

5. Az adatok tárolása és biztonsága

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7. Érintett jogai

7.1 Az érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22. cikk)

7.8 Visszavonás joga

7.9 Jogorvoslati lehetőségek

7.10 NAIH elérhetőség

8.0 Egyéb rendelkezések

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja: 

Jelen dokumentum célja, hogy a Miklos Consulting Kft. mint Adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő személyes adatnak miősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. 

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során értintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológiai intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.foresthacker.hu oldaon érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzétételi és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Az Adatkezelő adatai: 

2.1 Az Adatkezelő cégadatai: 

Név: Miklos Consulting Kft.

Székhely/levelezési címe: 2161, Csomád, Levente utca 14/A

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-09-190308

Európai Egyedi Azonosító: HU0CCSZ. 13-09-190308

Adószám: 26187271-2-13

Telefonszáma: +36209665267

E-mail címe: info@foresthacker.hu

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg: info@foresthacker.hu Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.9 pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: 

Nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné Adatvédelmi Tisztviselő alkalmazását. 

3. Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok:

3.1 Kapcsolatfelvételi űrlap

A www.foresthacker.hu honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapok azt a célt szolgálják, hogy online módon az érdeklődők, ügyfelek gyorsan később visszakereshető formátumban további kérdéseket tegyenek fel, ajánlatot kérjenek. Az űrlapon általában nevet, e-mail címet, telefonszámot kér Adatkezelő megadni jelen tájékoztatóban foglaltak hozzájárulásával.

3.2 Blog hozzászólások

A blog bejegyzésekhez való hozzászólások engedélyezésének célja, hogy még mélyebben, több szemszögből is ki legyn fejtve az olvasók számára az adott téma. A hozzászóláshoz nevet és címet szükséges megadni. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A kommenteket spam szűrő szűri.

3.3 Hírlevél/eDM

A vállalkozásban történt fejlesztésekről, eseményekről, hírekről hírlevélben tájékoztatja Adatkezelő a feliratkozókat, akik korábban nevük és e-mail címük megadásakor elfogadták az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

3.4 Facebook

A posztokhoz való hozzászólás, a tartalmakra való ikonnal történő reagálás a jóízlés határain belül engedélyezett, ilyen módon is hozzájut Adatkezelő az adatokhoz (név, elérhetőségek) melyekkel nem él vissza. Privát üzenet küldése is lehetséges, az ilyen módon „megadott” adatokat kizárólag az adott témára vonatkozóan kezeli Adatkezelő, egyéb célra nem használja fel.

3.5 Számlázás

A megrendelés során szerződéskötéskor a számlán szerepeltetni szükséges a név, cím, e-mail cím, adatokat melyeket már korábban írásos formában az Adatkezelési tájékoztatót figyelembe véve Adatkezelő megkapott.

3.6 Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok

Az etikus hacker szolgáltatás nyújtásainak kapcsán Adatkezelőnek általában szüksége van személyes adatokra (név, cím, e-mail cím, weboldal cím, telefonszám, cég neve, jelszavak az admin felületekhez) amelyeket bizalmasan kezel és csak az adott munka kapcsán használ fel.

3.7 Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A beszélgetés kapcsán Adatkezelő megismeri a telefonszámot, nevet melynek  közös munka kapcsán a gyorsabb információáramlás lesz a jelentősége, amennyiben nem alakul ki üzleti kapcsolat ezeket az adatokat törli.

3.8 Böngésző Süti – Cookie

3.8.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat a látogató, a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlok törlésével, ennek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad felvilágosítást, melyek a böngészk cookie-k kezeléséről szóló aloldalain találhatóak. Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárásra kerülnek, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére.

A sütik főbb funkciói:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl: online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell őket újra begépelni;

– megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;

– szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;

– általában javítanak a felhasználói élményen. A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

– felhasználó azonosítás

– az egyes munkamenetek azonosítása

– hozzáférésre használt eszközök azonosítása

– bizonyos megadott adatok tárolása

– nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása

– analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása.

3.8.2 Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és Adatkezelő jóváhagyást kér ehhez. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Ezen sütiket szintén lejáratukig általában 26 hónapig őrzi, ha nem indul új munkamenet a látogtó számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt – a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a „Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel.

Adatkezelő hírlevélszoftvere többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

3.8.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl: a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatók meg, itt segítséget kap arról, hogy hogyan lehet a sütiket:

– általánosan letiltani;

– a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá stb.);

– egyenként letiltani;

– egyenként vagy csoportosan törölni;

– egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

3.9 A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő 3. fejezetben felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 3.9 illetve a 4.2 fejezetekben felsorolt jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintet bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vag ynem tiltják kifejezetten.

4.2 Az adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

– a 2011. évi CXII. az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló törvény és annak 2018. évi XXXVIII törvény által hatályba lépett módosításáról szóló törvény.

5. Az adatok tárolása és biztonsága

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfeleleően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

– sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

– bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

– rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

 

Adatkezelő a kezelt adatokat:

– szervezeti, működési

– fizikai biztonsági,

– információbiztonsági

védelmi intézkedések struktúrált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedések rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

7. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1 Az érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az Érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

– panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

– ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelembe véve az adatkezelés céljára.

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

– a közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásnak korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9 Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőség 

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530, Budapest, Pf: 5

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

8.0 Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségeken alapuló egyéb szervzet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szemponjából feltétlenül szükséges.